رد صلاحیت جمع کثیری از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای دادگستری استان گلستان، سلیقه ای یا بر اساس قانون؟ کانون وکلای دادگستری گلستان پاسخگو باشد
لزوم ورود دستگاه های نظارتی به منظور پاسخگو کردن کانون وکلای گلستان؛

رد صلاحیت جمع کثیری از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای دادگستری استان گلستان، سلیقه ای یا بر اساس قانون؟ کانون وکلای دادگستری گلستان پاسخگو باشد

بر اساس گزارش های رسیده به پایگاه خبری تحلیلی نیمروز گلستان پس از رد صلاحیت جمع کثیری از دواطلبان پذیرفته شده آزمون ورودی 1402 کانون وکلای دادگستری استان گلستان، این نهاد به اعتراض ذینفعان پاسخ پاسخ مستدل و قانع کننده ای نداده و زمینه ساز نارضایتی بسیاری از جوانان شده است