سردار ملک شاهکویی در حسینیه سیستانیهای گلستان: از عزیزانی که باعث شدند برای اولین بار مهمان این مکان فاخر ومردم نجیب و ولایی سیستانی بشوم سپاسگزارم وخدا را بابت این توفیق شاکرم
در حضور صدهها نفر از متنفذین وکنشگران سیستانی استان گلستان:

سردار ملک شاهکویی در حسینیه سیستانیهای گلستان: از عزیزانی که باعث شدند برای اولین بار مهمان این مکان فاخر ومردم نجیب و ولایی سیستانی بشوم سپاسگزارم وخدا را بابت این توفیق شاکرم

در همایش بزرگ میثاق با ولایت که به همت حسینیه سیستانی ها وتشکل های همسو و مجمع کنشگران سیستانی( مکس) به مناسبت روز بصیرت وبا یاد سردار دلها برگزار شد صدهها نفر از معتمدین وبزرگان طوایف؛ تحصیلکرده ها, شوراها ودهیاران, شوراهای اسلامی شهر وروستا, پایگاه های مقاومت ومسولین دستگاه های اجرایی وسخنرانی سردار ملک شاهکویی در مکان حسینیه سیستانی ها برگزار شد همگی از این همه وحدت وهمدلی واعتماد به حسینیه شگفت زده شده وبر اینکه مرکز وحدت وهمدلی فعالیت های سیستانی ها این مکان ریشه دار می باشد تاکید شد وامنای حسینیه ومدیران مکس نیز اعلام نمودند که حسینیه سیستانی ها ومکس محل امد وشد تمام دلسوزان است وانشاالله با ساز وکار مناسب شاهد حضور تمام ظرفیت ها باشیم