توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری
در نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر تاکید شد :

توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری

شهردار علی آبادکتول با اشاره به اخذ مجوز تله کابین و تاکید استاندار و نماینده مردم بر تسریع امور از نیاز مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه خبر داد.

تاکید شهردار کردکوی:  زیباسازی مبلمان و سیمای شهری /نصب المان دروازه قرآن در ورودی شرقی( گرگان)/شهربازی و پارک بانوان الویت مدیریت شهری

تاکید شهردار کردکوی: زیباسازی مبلمان و سیمای شهری /نصب المان دروازه قرآن در ورودی شرقی( گرگان)/شهربازی و پارک بانوان الویت مدیریت شهری

شهردار کردکوی تاکید کرد: احداث شهربازی در مساحت ۵ هزار متر مربع و ایجاد پارک بانوان از الویت های مهم شهرداری،تکمیل پارک شهر و جاده سلامت نقطه عطف تاریخ شهر است شهردار کردکوی از عزم جدی شهرداری برای اتمام کار و احداث شهربازی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و ایجاد پارک بانوان