خروش نگارستان اقوام در روز قدس/اقوام گلستان یکدل و متحد برای آزادی قدس فریاد زدند
در آخرین جمعه ماه رمضان؛

خروش نگارستان اقوام در روز قدس/اقوام گلستان یکدل و متحد برای آزادی قدس فریاد زدند

مردم خداجوی گلستان در راهپیمایی روز قدس حضوری پررنگ داشتند در پی فراخوان های متعدد از علما وبزرگان اقوام و مذاهب تا حسینیه سیستانیها و موسسه فرهنگی نیمروز گلستان سیستانی ها و مسولین و کنشگران؛یکی از بزرگترین راهپیمایی های سالیان اخیر برگزار شد و گلستان یکپارچه فریاد بود.

محب حسینی:معرفی ظرفیت در ۶۳ جشنواره اقتصاد روستا  🔷️متکی :قدردانی از تلاش خبرنگاران در راستای جهاد تبیین 🔷️ تاکید ناخدا خسروی بر توسعه اقتصاد دریا محور

محب حسینی:معرفی ظرفیت در ۶۳ جشنواره اقتصاد روستا 🔷️متکی :قدردانی از تلاش خبرنگاران در راستای جهاد تبیین 🔷️ تاکید ناخدا خسروی بر توسعه اقتصاد دریا محور

با حضور مدیران اجرایی برخی از مهمترین برنامه های اداره کل روابط عمومی استانداری،دفتر روستایی،فرمانداری کلاله در جمع خبرنگاران تشریح شد.