توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری
در نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر تاکید شد :

توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری

شهردار علی آبادکتول با اشاره به اخذ مجوز تله کابین و تاکید استاندار و نماینده مردم بر تسریع امور از نیاز مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه خبر داد.